Liên hệ

Nếu bạn cần trao đổi về công việc, chuyên môn (câu hỏi, thuê dev app,…) thì xin hãy gửi mô tả và yêu cầu qua email của mình: [email protected]

Ngoài ra, mình có tài khoản Facebook cá nhân tại fb.com/ngxson1
(Tuy nhiên mình không khuyến khích trao đổi công việc qua facebook cá nhân)

Mạng lưới khác
LinkedIn: ngxson
Github: ngxson